به منظور تعیین تکلیف بازگشایی مجموعه ورزشی کیانشهر، جلسه ای ما بین مدیریت موسسه ایثار خوزستان و بهره بردار این مجموعه برگزار شد.

به گزارش موسسه ایثار خوزستان در این جلسه که با توجه به دستورالعمل اداره ورزش و جوانان در خصوص بازگشایی اماکن ورزشی و تفریحی و با حضور مهرداد شیروانی مدیر موسسه ایثار خوزستان و نصرت الله حیدری مسئول بهره برداری از مجموعه ورزشی کیانشهر برگزار شد، در خصوص تعیین تکلیف بازگشایی این مجموعه ورزشی تصمیم گیری شد.

حیدری بهره بردار مجموعه کیانشهر در این جلسه عنوان کرد: این مجموعه به مدت ۱۰ روز به منظور استفاده عموم مردم و خانواده های جامعه هدف از استخر و سالن چندمنظوره بازگشایی شد که متاسفانه به علت شرایط موجود ناشی از شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز شهر اهواز هیچگونه استقبالی جهت ثبت نام و پذیرش عضو صورت نگرفت.

وی پس از مذاکره با مدیریت موسسه ایثار خوزستان، نسبت به فسخ قرارداد ادامه همکاری به علت تامین نشدن هزینه ها با توجه به عدم عضوگیری تصمیم گیری کرد.

مهرداد شیروانی مدیر موسسه ایثار خوزستان در خصوص نتیجه نهایی این جلسه اظهار کرد: بحث پذیرش ثبت نام در سالن مذکور به مدت ۱۰ روز انجام پذیرفت ولی به دلیل اینکه عموم مردم در شرایط قرمز از این موضوع استقبال نکردند لذا مذاکراتی در این خصوص با آقای حیدری صورت گرفت که هیچگونه پیشنهادی نداشته و تمایل به فسخ قرارداد و انصراف از ادامه همکاری داشت.

وی ادامه داد: پس از اجرای راستی آزمایی صورت گرفته بنا شد آقای حیدری تصمیم خود را مبنی بر  انصراف از ادامه همکاری با ابلاغ نامه ای به مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان ابلاغ کند