جلسه تعیین تکلیف بازگشایی مجموعه ورزشی کیانشهر

به منظور تعیین تکلیف بازگشایی مجموعه ورزشی کیانشهر، جلسه ای ما بین مدیریت موسسه ایثار خوزستان و بهره بردار این مجموعه برگزار شد. به گزارش موسسه ایثار خوزستان در این جلسه که با توجه به دستورالعمل اداره ورزش و جوانان در خصوص بازگشایی اماکن ورزشی و تفریحی و با حضور مهرداد شیروانی مدیر موسسه ایثار […]